IgniteNet – ממוקמת בארה”ב. יצרנית ייחודית של מוצרי WIFI וביכולות מעולות, חסינות מרעש רקע, קצב העברת נתונים גבוה.
למוצרי החברה ניהול מרכזי בענן במערכת ייחודית.
בקישוריות מחוץ למבנה, ניתן למצוא פתרונות גם בתחום ה-60Ghz (מטרו). מוצרים איכותיים ביחס עלות-תועלת-קצב העברת נתונים.