LigoWave – ממוקמת בליטואניה. עוסקת בפיתוח ובייצור מוצרים להעברת אלחוט לטווחים ארוכים ובמתן פתרונות לעסקים בתחום ה- WiFi ותדרים נוספים.
מוצריה תומכים ב-MESH ובתדרים דואליים וניתן לנהל אותם בענן. היתרון הינו בקלות הניהול והניטור ובביצועים גבוהים, חסינות להפרעות רקע וכו’…