StellaDoradus – יצרנית ייחודית של מגברים משולבים לכל התדרים במכשיר אחד ללא הפרעות! ממוקמת באירלנד.
מהבודדות בעלות תקן אירופאי וחסינות מרעשים והפרעות הדדיות. פתרונות מעולים למקלטים, מרכזי קניות, מקומות מבודדים.